Članovi SUZI su svi zainteresovani inženjeri, geolozi, seizmolozi, arhitekte i urbanisti, edukatori, istraživači, ekonomisti, sociolozi, predstavnici državnih institucija, opštinski kadrovi zaduženi za primenu propisa i gradjevinsku inspekciju, pripadnici službi za hitne intervencije u kriznim situacijama, i pripradnici ostalih struka koje zemljotresi dotiču i koji se bave uzrocima i posledicama zemljotresa.

Prema Statutu SUZI: Članom se postaje popunjavanjem pristupnice i prijemom od strane Upravnog odbora. Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja. Svi članovi Udruženja se upisuju u evidenciju koju vodi Generalni sekretar Udruženja. Članovi Udruženja plaćaju godišnju članarinu.

Članovi Udruženja mogu biti:

  1. Redovni članovi: oni koji ispunjavaju uslove iz prethodnog stava
  2. Počasni članovi: renomirani stručnjaci koji su svojim zalaganjem dali doprinos razvoju, unapređenju, i/ili širenju zemljotresnog inženjerstva u zemlji i/ili svetu. Počasne članove bira Skupština na predlog Upravnog odbora
  3. Mladi članovi: članovi do 35 god starosti koji nisu studenti
  4. Članovi studenti.