Predavanje: "Projektovanje seizmički otpornih mostova prema standardu Evrokod 8-2"

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na virtuelno predavanje pod nazivom: "Projektovanje seizmički otpornih mostova prema standardu Evrokod 8-2".


Predavač je prof. dr Tatjana Isaković, sa Fakulteta za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani.


Predavanje će se održati u sredu, 27.septembra 2023. od 16:00 - 17:30 časova, na srpskom jeziku putem Zoom platforme. Članovi SUZI će dobiti Zoom link putem mejla. Zoom link će biti otvoren 15 minuta pre početka predavanja. 

Prisustvo predavanju je besplatno.


Ukoliko niste član SUZI, a zainteresovani ste da prisustvujete predavanju, molimo Vas da pošaljete mejl na našu adresu: suzi@suzi-saee.rs i prosledićemo Vam Zoom link.


U nastavku se nalaze abstrakt predavanja, kao i biografija predavača. 


Abstrakt


Seizmički odgovor mostova se bitno razlikuje od seizmičkog odgovora zgrada, pre svega zbog različitog konstruktivnog sklopa, a dosta često i zbog mnogo većih dimenzija i komplikovanijih geometrijskih karakteristika poprečnih preseka nosećih elemenata. Zato je projektovanje seizmički otpornih mostova potrebno regulisati posebnim propisima. Jedan od tih propisa je standard Evrokod 8-2 (EC8-2), koji je namenjen projektovanju novih mostova. Ovaj standard je njihovo projektovanje znatno unapredio, a osim toga je dobro organizovan i usmeren je na inženjersku praksu. Projektovanje prema EC8-2 razlikuje se od prethodnih propisa pre svega u pogledu eksplicitne redukcije seizmičkih sila i redukcije početne krutosti konstrukcije, dosledne primene metode programiranog ponašanja na globalnom i lokalnom nivou, kao i specifičnih konstruktivnih detalja koji omogućavaju da se spreči krti lom zbog neadekvatno utegnutog betonskog preseka i ugiba podužne armature u kritičnim zonama nosećih elemenata. Zato će ovo predavanje biti posvećeno pre svega ovim zahtevima standarda, koji su detaljno prikazani i na konkretnom primeru projektovanja mosta po EC8-2 – koji je pripremljen kao dodatak, i biće dostupan nakon predavanja. Na predavanju će kroz nekoliko primera postojećih mostova biti prikazano poređenje količine ugrađene armature sa količinom koju bi trebalo ugraditi prema standardu Evrokod 8-2. Drugi deo predavanja biće posvećen postojećim starijim mostovima. Iako Evrokod 8 ne sadrži odredbe koje se odnose na procenu seizmičke otpornosti, ojačanje i sanaciju postojećih mostova, u tu svrhu može se delimično koristiti standard EC8-2 u kombinaciji sa delovima standarda Evrokod 8-3, koji je namenjen proceni seizmičke otpornosti i sanaciji postojećih zgrada. U predavanju će biti rezimirane standardne tehnike, koje se koriste za ojačanje starijih mostova i prikazan je konkretan primer ojačanja.


Biografija predavača


Prof. dr. Tatjana Isaković je redovni profesor na Fakultetu za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani. Šef je Katedre za konstrukcije i zemljotresno inženjerstvo na istom fakultetu. Diplomirala je 1987 na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a zatim je 1993 magistrirala i 1996 doktorirala na Fakultetu za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani. Bavi se istraživanjem seizmičkog odgovora armirano betonskih konstrukcija: mostova, montažnih konstrukcija i različitih vrsta zgrada. Njen istraživački rad uključuje eksperimentalne i analitičke studije. Rezultati njenih istraživanja u oblasti montažnih konstrukcija su nedavno uključeni u dva ISO standarda za projektovanje te vrste konstrukcija (ISO 20987:2019 i ISO 22502:2020), a rezultati istraživanja u oblasti seizmičkog odgovora mostova i zgrada sa armirano betonskim zidovima su bitno uticali i na zahteve druge generacije Evrokod 8 standarda, koja je trenutno u pripremi. Kao član projektnog tima je aktivno učestvovala u pripremi nove verzije Evrokod 8-3 standarda, koji je između ostalog proširen in na procenu seizmičkog odgovora i seizmičko ojačanje mostova. Tatjana Isaković je autor preko 200 članaka u naučnim i stručnim časopisima, odnosno različitim konferencijama, a autor je i preko 20 poglavlja u naučnim monografijama. Svoj rad predstavila je i u okviru različitih predavanja na univerzitetima u raznim delovima Evrope (Italija, Belgija, Srbija, Hrvatska, Nemačka, Velika Britanija), SADu, Meksiku i Novom Zelandu. Član je grupe WG11 »Seizmička analiza i projektovanje mostova«, koja deluje pod okriljem Evropskog udruženja za zemljotresno inženjerstvo (EAEE). Član je i međunarodnog udruženja International Wall Institute, koje okuplja vodeće istraživače u oblasti seizmičkog odgovora armirano betonskih zidova na svetu. Bila je član istraživačkog tima, koji je u vrlo jakoj međunarodnoj konkurenciji, uključujući vodeće univerzitete u oblasti zemljotresnog inženjerstva u svetu, osvojila dve prve nagrade za prethodnu prognozu (blind prediction) odgovora višespratnih zgrada sa armirano betonskim zidovima, koje su bile testirane u prirodnoj veličini na potresnom stolu na University of Calfornia, San Diego, SAD (2006) i E-Defense centru u Japanu (2010). Pri tom je analiza bila urađena na modelu zidova, koji je razvijen na Fakultetu za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani

SUZI Akcije
Sve SUZI akcije...
SUZI Vesti
Sve SUZI vesti...
Vesti iz sveta
Sve vesti iz sveta...
Korisni linkovi
http://www.iaee.or.jp
https://www.eeri.org
https://www.usgs.gov
http://www.gdacs.org
http://www.seismo.gov.rs/
http://www.17wcee.jp/