SUZI je nacionalno nevladino (NGO) tehničko udruženje, čiji članovi su svi zainteresovani inženjeri, geolozi, seizmolozi, arhitekte i urbanisti, edukatori, istraživači, ekonomisti, sociolozi, predstavnici državnih institucija, opštinski kadrovi zaduženi za primenu propisa i gradjevinsku inspekciju, pripadnici službi za hitne intervencije u kriznim situacijama, i pripradnici ostalih struka koje zemljotresi dotiču i koji se bave uzrocima i posledicama zemljotresa.  SUZI je nacionalna organizacija koja predstavlja Srbiju u Internacionalnoj Asocijaciji za Zemljotresno Inženjerstvo (International Association for Earthquake Engineering – IAEE). IAEE je internacionalna asocijacija čije su članice nacionalna udruženja zemalja-članica IAEE.

Rukovodstvo

Predsednica: prof. dr Svetlana Nikolić-Brzev, dipl.građ.inž., P.Eng., vanredni professor, Univerzitet Britanske Kolumbije (UBC), Vankuver, Kanada

Potpredsednik: prof. dr Ratko Salatić, dipl.građ.inž., Gradjevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Generalna sekretarka: Milica Petrović, mast.inž.arh., Zoling d.o.o. Beograd

Blagajnik: mr Jovana Borozan,  dipl.građ.inž., Toronto, Kanada

Upravni odbor

Prof. dr Svetlana Nikolić-Brzev, dipl.građ.inž., P.Eng., predsednica Udruženja

Prof. dr Ratko Salatić, dipl.građ.inž., Gradjevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, potpredsednik Udruženja

Vanja Alendar, dipl.građ.inž., tehnički direktor-partner, DNEC d.o.o, Beograd

Prof. dr Božidar Stojadinović, dipl.građ.inž., šef katedre za dinamiku konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo, ETH Zürich, Cirih, Švajcarska

Doc. dr Radojko Obradović, dipl.građ.inž., Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu

Dr Predrag Blagojević, dipl.građ.inž., Gradjevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu

mr Olga Đurić-Perić, dipl.građ.inž., ASMEC Consultants d.o.o, Beograd

Prof. dr Branko Milosavljević, dipl.građ.inž., Gradjevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Ivan Milićević, mast.inž.građ., Gradjevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Doc. dr Marko Marinković, dipl.inž.građ., Gradjevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Doc. dr Vladimir Vukobratović, dipl.građ.inž., Fakultet Tehničkih Nauka Univerziteta u Novom Sadu

Nadzorni odbor

Prof. dr Borko Bulajić, dipl.građ.inž., Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, predsednik

Doc. dr Veljko Koković, dipl.građ.inž., Gradjevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Saša Popović, dipl. građ. inž., direktor Whitby Wood Popović

Jelena Pantelić, dipl.inž.arh., urbanista, direktor, APSCCO, Washington D.C., SAD

Organi SUZI
Pogledaj PDF
Program SUZI 29. Oktobar 2018.
Pogledaj PDF
Statut SUZI 25. Maj 2018.
Pogledaj PDF