SUZI Akcije
Održano predavanje: "Projektovanje seizmički otpornih mostova prema standardu Evrokod 8-2"
06.10.2023

U sredu, 27.septembra 2023. od 16:00 - 17:30 časova, na srpskom jeziku putem Zoom platforme održano je virtuelno predavanje pod nazivom: "Projektovanje seizmički otpornih mostova prema standardu Evrokod 8-2".


Predavač je bila prof. dr Tatjana Isaković, sa Fakulteta za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani.


Predavanju je prisustvovalo 45 učesnika.


U nastavku se nalaze abstrakt predavanja, biografija predavača, snimak i slajdovi sa predavanja, kao i primer projektovanja mosta prema standardu Evrokod 8-2.


Abstrakt


Seizmički odgovor mostova se bitno razlikuje od seizmičkog odgovora zgrada, pre svega zbog različitog konstruktivnog sklopa, a dosta često i zbog mnogo većih dimenzija i komplikovanijih geometrijskih karakteristika poprečnih preseka nosećih elemenata. Zato je projektovanje seizmički otpornih mostova potrebno regulisati posebnim propisima. Jedan od tih propisa je standard Evrokod 8-2 (EC8-2), koji je namenjen projektovanju novih mostova. Projektovanje prema EC8-2 razlikuje se od prethodnih propisa pre svega u pogledu eksplicitne redukcije seizmičkih sila i redukcije početne krutosti konstrukcije, dosledne primene metode programiranog ponašanja na globalnom i lokalnom nivou, kao i specifičnih konstruktivnih detalja koji omogućavaju da se spreči krti lom zbog neadekvatno utegnutog betonskog preseka i ugiba podužne armature u kritičnim zonama nosećih elemenata. Zato je ovo predavanje posvećeno pre svega ovim zahtevima standarda, koji su detaljno prikazani i na konkretnom primeru projektovanja mosta po EC8-2 – koji je pripremljen kao dodatak. Drugi deo predavanja je posvećen postojećim starijim mostovima.  U predavanju su rezimirane standardne tehnike, koje se koriste za ojačanje starijih mostova i prikazan je konkretan primer ojačanja.


Biografija predavača


Prof. dr. Tatjana Isaković je redovni profesor na Fakultetu za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani. Šef je Katedre za konstrukcije i zemljotresno inženjerstvo na istom fakultetu. Bavi se istraživanjem seizmičkog odgovora armirano betonskih konstrukcija: mostova, montažnih konstrukcija i različitih vrsta zgrada. Rezultati njenih istraživanja u oblasti montažnih konstrukcija su nedavno uključeni u dva ISO standarda za projektovanje te vrste konstrukcija, a rezultati istraživanja u oblasti seizmičkog odgovora mostova i zgrada sa armirano betonskim zidovima su bitno uticali i na zahteve druge generacije Evrokod 8 standarda, koja je trenutno u pripremi. Tatjana Isaković je autor preko 200 članaka u naučnim i stručnim časopisima, odnosno različitim konferencijama, a autor je i preko 20 poglavlja u naučnim monografijama. Svoj rad predstavila je i u okviru različitih predavanja na univerzitetima u raznim delovima Evrope (Italija, Belgija, Srbija, Hrvatska, Nemačka, Velika Britanija), SADu, Meksiku i Novom Zelandu. Član je grupe WG11 »Seizmička analiza i projektovanje mostova«, koja deluje pod okriljem Evropskog udruženja za zemljotresno inženjerstvo (EAEE), kao i međunarodnog udruženja International Wall Institute, koje okuplja vodeće istraživače u oblasti seizmičkog odgovora armirano betonskih zidova na svetu.


Slajdovi sa predavanja

Primer projektovanja mosta prema Evrokodu 8-2
U sredu, 27.septembra 2023. od 16:00 - 17:30 časova, na srpskom jeziku putem Zoom platforme održano je virtuelno predavanje pod nazivom: "Projektovanje seizmički otpornih mostova prema standardu Evrokod 8-2".


Predavač je bila prof. dr Tatjana Isaković, sa Fakulteta za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani.


Predavanju je prisustvovalo 45 učesnika.


U nastavku se nalaze abstrakt predavanja, biografija predavača, snimak i slajdovi sa predavanja, kao i primer projektovanja mosta prema standardu Evrokod 8-2.


Abstrakt


Seizmički odgovor mostova se bitno razlikuje od seizmičkog odgovora zgrada, pre svega zbog različitog konstruktivnog sklopa, a dosta često i zbog mnogo većih dimenzija i komplikovanijih geometrijskih karakteristika poprečnih preseka nosećih elemenata. Zato je projektovanje seizmički otpornih mostova potrebno regulisati posebnim propisima. Jedan od tih propisa je standard Evrokod 8-2 (EC8-2), koji je namenjen projektovanju novih mostova. Projektovanje prema EC8-2 razlikuje se od prethodnih propisa pre svega u pogledu eksplicitne redukcije seizmičkih sila i redukcije početne krutosti konstrukcije, dosledne primene metode programiranog ponašanja na globalnom i lokalnom nivou, kao i specifičnih konstruktivnih detalja koji omogućavaju da se spreči krti lom zbog neadekvatno utegnutog betonskog preseka i ugiba podužne armature u kritičnim zonama nosećih elemenata. Zato je ovo predavanje posvećeno pre svega ovim zahtevima standarda, koji su detaljno prikazani i na konkretnom primeru projektovanja mosta po EC8-2 – koji je pripremljen kao dodatak. Drugi deo predavanja je posvećen postojećim starijim mostovima.  U predavanju su rezimirane standardne tehnike, koje se koriste za ojačanje starijih mostova i prikazan je konkretan primer ojačanja.


Biografija predavača


Prof. dr. Tatjana Isaković je redovni profesor na Fakultetu za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani. Šef je Katedre za konstrukcije i zemljotresno inženjerstvo na istom fakultetu. Bavi se istraživanjem seizmičkog odgovora armirano betonskih konstrukcija: mostova, montažnih konstrukcija i različitih vrsta zgrada. Rezultati njenih istraživanja u oblasti montažnih konstrukcija su nedavno uključeni u dva ISO standarda za projektovanje te vrste konstrukcija, a rezultati istraživanja u oblasti seizmičkog odgovora mostova i zgrada sa armirano betonskim zidovima su bitno uticali i na zahteve druge generacije Evrokod 8 standarda, koja je trenutno u pripremi. Tatjana Isaković je autor preko 200 članaka u naučnim i stručnim časopisima, odnosno različitim konferencijama, a autor je i preko 20 poglavlja u naučnim monografijama. Svoj rad predstavila je i u okviru različitih predavanja na univerzitetima u raznim delovima Evrope (Italija, Belgija, Srbija, Hrvatska, Nemačka, Velika Britanija), SADu, Meksiku i Novom Zelandu. Član je grupe WG11 »Seizmička analiza i projektovanje mostova«, koja deluje pod okriljem Evropskog udruženja za zemljotresno inženjerstvo (EAEE), kao i međunarodnog udruženja International Wall Institute, koje okuplja vodeće istraživače u oblasti seizmičkog odgovora armirano betonskih zidova na svetu.


Slajdovi sa predavanja

Primer projektovanja mosta prema Evrokodu 8-2