Komisija za edukaciju
Oblast rada
Komisija za edukaciju se bavi izborom tema i predavača u vezi edukativnih aktivnosti SUZI, npr. predavanja, okrugi stolovi, seminari, radionice, kratki kursevi, itd. Teme ovih aktivnosti bi trebalo da budu aktuelne i relevantne za većinu članova SUZI, i da budu u skladu sa multidisciplinarnim članstvom Udruženja. Sledeće teme su od značaja za tehničku edukaciju članova SUZI: - Osnove seizmologije - Osnove zemljotresnog inženjerstva (za gradjevinske inženjere/ za ostale struke) - Seizmička analiza konstrukcija prema EC 8 - Primena zemljotresnog inženjerstva na projektovanje betonskih konstrukcija/čelicnih konstrukcija/zidanih konstrukcija/drvenih konstrukcija sa primenom EC 8 (Deo 1) - Primena zemljotresnog inženjerstva na projektovanje mostova - Ocena seizmičke otpornosti postojećih zgrada u skladu sa EC 8 (Deo 3) - Ojačanje postojećih zgrada u skladu sa EC 8 (Deo 3).
Članovi
Prof. dr Vladimir Vukobratović, predsednik
(2024-2026)
Prof. dr Branko Milosavljević, dipl.inž.građ.
(2018-2024)
Vanja Alendar, dipl.inž.građ.
(2018-2024)
Dr Svetlana Nikolić-Brzev, dipl.inž.građ.
(2018-2024)
Prof. dr Predrag Blagojević, dipl.inž.građ.
(2020-2023)
Prof. dr Ratko Salatić
(2022-2024)
Aktivnosti
Članovi komisije rade na organizovanju predavanja i drugih edukativnih aktivnosti za 2020. godinu.