Komisija za izučavanje zemljotresa kroz studijske posete
Oblast rada
Komisija se bavi sticanjem i širenjem saznanja i iskustava u vezi posledica značajnih zemljotresa u zemlji i inostranstvu, putem fizičkih i/ili virtuelnih poseta članova SUZI područjima pogođenim zemljotresima. Cilj je da iskustva iz prethodnih zemljotresa pomognu da se stručna javnost i državne organizacije upoznaju sa mogućim posledicama zemljotresa, kako bi se umanjili gubici, povećala otpornost zajednice i ubrzao njen oporavak u slučaju budućih zemljotresa u Srbiji.
Članovi
Dr Marko Marinković, mast. inž. građ., predsednik
(2022-2024)
Prof. dr Svetlana Nikolić-Brzev, dipl.inž.građ.
(2022-2024)
Dr Nikola Blagojević, mast.inž.građ.
(2022-2024)
Dr Željko Žugić, mast.inž.građ.
(2022-2024)
Petar Bursać, mast. inž. geod.
(2022-2024)
Nemanja Krtinić, mast. inž. građ.
(2022-2024)
Dušan Spasojević, mast. inž. građ.
(2022-2024)
Goran Milutinović, mast. inž. građ.
(2022-2024)
Aktivnosti
Očekuje se da će aktivnosti ove komisije biti značajne za pojedince i organizacije odgovorne za obrazovanje, aseizmičko projektovanje, procenu stepena oštećenja objekata usled dejstva zemljotresa, kao i za državne organe koji su odgovorni za donošenje zakona i programa za smanjenje rizika od posledica zemljotresa. Predvidjene su sledeće aktivnosti za ovu komisiju: • Formiranje rostera članova SUZI koji su zainteresovani da učestvuju u studijskim posetama područjima pogodjenim zemljotresima. • Pregled postojećih metodologija za pregled objekata pogođenih zemljotresima i usvajanje metodologije za potrebe SUZI timova. • Razvijanje i primena naprednih metoda za prikupljanje i analizu podataka u vezi posledica dogodjenih zemljotresa od značaja za Srbiju. • Obuka članova SUZI radi pregleda objekata pogođenih zemljotresima (studijske posete). • Razvoj elektronske arhive podataka prikupljenih u toku prethodnih studijskih poseta SUZI timova područjima pogodjenim zemljotresima. Arhiva bi bila dostupna članovima SUZI putem SUZI web sajta. • Organizovanje predavanja i drugih javnih skupova sa ciljem širenja znanja i svesti o posledicama nedavnih zemljotresa i poukama od značaja za stručnu javnost i državne organizacije. • Održavanje i unapređenje saradnje sa komisijama srodnih inostranih udruženja, radi zajedničkog učešća u posetama područjima pogodjenim zemljotresima i pripremi izveštaja i drugih publikacija. • Formiranje timova koji bi aktivno učestvovali u proceni nivoa oštećenja objekata nakon zemljotresa (u saradnji sa Komisijom za zaštitu od dejstva zemljotresa).