Komisija za zaštitu od dejstva zemljotresa
Oblast rada
Komisija za zaštitu od dejstva zemljotresa bavi se analizom svih potrebnih aktivnosti vezanih za zaštititu stanovništva od dejstva zemljotresa. Članovi komisije prate važeće propise, analiziraju postupke i procedure i preduzimaju aktivnosti dajući predloge i sugestije sa ciljem unapredjenja stanja u ovoj oblasti. Aktivnosti ove komisije imaju za cilj da doprinesu podizanju nivoa spremnosti stanovništva u trusnim područjima Srbije za buduće zemljotrese i njihove posledice, uključujući i procenu oštećenja objekata posle zemljotresa, kao i najefikasnije i najekonomičnije saniranje posledica zemljotresa.
Članovi
dr Radojko Obradović, predsednik
(2018-2024)
Dr Budimir Sudimac, dipl.inž.arh.
(2020-2023)
Milica Petrović, mast.inž.arh.
(2020-2023)
Darko Pavićević, mast.inž.arh.
(2020-2023)
Aktivnosti
Članovi komisije rade na pregledu stanja u Srbiji u vezi zaštite od dejstva zemljotresa. Pripremaju i redovno ažuriraju zakone, podzakonske akte i uputstva za postupanje pre i posle zemljotresa. Uspostavljaju saradnju sa nadležnim institucijama, obrazovnim ustanovama, organizacijama sa srodnim ciljevima, da bi se u različitim društvenim segmentima unapredilo delovanje u oblasti zaštite od zemljotresa.