SUZI Obaveštenja
Komisija za edukaciju – poziv za saradnju
08.11.2018
SUZI Komisija za edukaciju počinje sa pripremom kurseva i drugih vidova edukacije iz zemljotresnog inženjerstva. Pozivaju se članovi SUZI da predlože teme koje smatraju interesantnim i važnim za praksu; da predlože primere iz sopstvene prakse za čija bi rešenja želeli da čuju mišljenje drugih; da svoja uspešna rešenja ali i dileme podele sa ostalim članovima SUZI itd. Komisija će razmotriti sve predloge, a predlagače eventualno i pozvati na sastanak radi dodatnih objašnjenja. Uspeh kursa zavisi i od Vas, javite se! Zaintersovani treba da se obrate predsedniku Komisije, prof. dr Branku Milosavljeviću, na mail brankom@imk.grf.bg.ac.rs.