Izašao drugi broj SUZI elektronskog glasnika – ’eGlasnik’ u 2020. godini

Sadržaj eGlasnika, decembar 2020:

1. U ovom broju eGlasnika

2. Skorašnji zemljotresi

3. dr Goran Markovski – "Dogradnje i Nadgradnje Kao Građevinski Virus"

4. SUZI akcije

5. SUZI novosti

6. Najava budućih događaja

SUZI Publikacije
Pogledaj publikaciju
Ostale Publikacije
Pogledaj publikaciju
Pogledaj publikaciju
SUZI eGlasnik
Izašao drugi broj SUZI elektronskog glasnika – ’eGlasnik’ u 2020. godini

Sadržaj eGlasnika, decembar 2020:

1. U ovom broju eGlasnika

2. Skorašnji zemljotresi

3. dr Goran Markovski – "Dogradnje i Nadgradnje Kao Građevinski Virus"

4. SUZI akcije

5. SUZI novosti

6. Najava budućih događaja

eGlasnik god. 3, br. 1 - Jul 2020 Pogledaj PDF
eGlasnik god. 2, br. 2 - Decembar 2019 Pogledaj PDF
eGlasnik god. 2, br. 1 - Jul 2019 Pogledaj PDF
eGlasnik god. 1, br. 2 - Decembar 2018 Pogledaj PDF
eGlasnik god. 1, br. 1 - Jun 2018 Pogledaj PDF