Izašao deveti broj SUZI elektronskog glasnika - 'eGlasnik'.

Sadržaj eGlasnika, jul 2022:

1. U ovom broju eGlasnika

2. Prof. Dr Svetlana Nikolić-Brzev, Prof. Dr Radojko Obradović, Milica Petrović, Isidora Ilić "Veliki beogradski zemljotres od 24. marta 1922. godine"

3. SUZI akcije

4. SUZI novosti

5. SUZI događaji

6. Prikaz knjige: "Seizmički proračun armiranobetonskih zgrada u skladu sa eurokodovima” - autor Prof. dr Srđan Janković

7. Publikacije

8. Najava budućih događaja

SUZI Publikacije
Pogledaj publikaciju
Ostale Publikacije
Pogledaj publikaciju
Pogledaj publikaciju
Pogledaj publikaciju
SUZI eGlasnik
Izašao deveti broj SUZI elektronskog glasnika - 'eGlasnik'.

Sadržaj eGlasnika, jul 2022:

1. U ovom broju eGlasnika

2. Prof. Dr Svetlana Nikolić-Brzev, Prof. Dr Radojko Obradović, Milica Petrović, Isidora Ilić "Veliki beogradski zemljotres od 24. marta 1922. godine"

3. SUZI akcije

4. SUZI novosti

5. SUZI događaji

6. Prikaz knjige: "Seizmički proračun armiranobetonskih zgrada u skladu sa eurokodovima” - autor Prof. dr Srđan Janković

7. Publikacije

8. Najava budućih događaja

eGlasnik god. 4, br. 2 - Decembar 2021 Pogledaj PDF
eGlasnik god. 4, br. 1 - Jul 2021 Pogledaj PDF
eGlasnik god. 3, br. 2 - Decembar 2020 Pogledaj PDF
eGlasnik god. 3, br. 1 - Jul 2020 Pogledaj PDF
eGlasnik god. 2, br. 2 - Decembar 2019 Pogledaj PDF
eGlasnik god. 2, br. 1 - Jul 2019 Pogledaj PDF
eGlasnik god. 1, br. 2 - Decembar 2018 Pogledaj PDF
eGlasnik god. 1, br. 1 - Jun 2018 Pogledaj PDF