SUZI Prikazi

pripremila Prof. dr Svetlana Brzev


U Republici Srbiji, kao i u ostalim zemljama u regionu, od nedavno je postala obavezna primena evrokodova pri projektovanju svih tipova građevinskih objekata, uključujući i armiranobetonske (AB) konstrukcije zgrada. Evrokod 8 (deo 1) (EC8-1) sadrži zahteve za aseizmičko projektovanje konstrukcija zgrada, uključujući i metode seizmičke analize, kao i zahteve vezane za projektovanje konstrukcijskih elemenata AB, čeličnih, zidanih i drvenih zgrada. Iako je sadašnja generacija evrokodova razvijena pre više od 20 godina, ne postoje zvanični komentari koji objašnjavaju teorijski pristup i osnovu za pojedine odredbe ovih propisa. Zbog toga je tehnička literatura vezana za objašnjenje zahteva a i primenu evrokodova, kao što su udžbenici i priručnici, od izuzetnog značaja pre svega za mnogobrojne inženjere-konstruktere koji su u toku studija imali priliku da nauče jugoslovensku tehničku regulativu za projektovanje konstrukcija i da je primenjuju u praksi u poslednjih 30 godina. Najnovija knjiga Prof. dr Srđana Jankovića, posvećena aseizmičkom projektovanju konstrukcija AB zgrada u skladu sa EC8-1, je od posebnog značaja za većinu inženjera-konstruktera jer je projektovanje zgrada najviše zastupljeno u građevinskoj praksi.