SUZI Vesti
Osnovana radna grupa SUZI za seizmički rizik i ucešće u evropskom projektu SERA
30.11.2018

Radna grupa za seizmički rizik je osnovana radi organizovanja učešća SUZI u projektu SERA (Seismology and Earthquake Engineering Research Infrastructure Alliance for Europe). SERA je projekat Evropske zajednice u okviru programa Horizon 2020 koji ima za cilj razvoj modela seizmičkog rizika za Evropu. Cilj je da se procene mogući gubici usled zemljotresa i razviju karte seizmičkog rizika. SERA je trogodišnji projekat (2018-2020) u kome učestvuju istraživači iz većine evropskih zemalja. Organizatori projekta SERA su pozvali SUZI da učestvuje u ime Srbije. Da bi se razvio model seizmičkog rizika potrebno je prikupiti podatke o fondu zgrada u Srbiji, što će biti deo aktivosti SUZI u okviru programa SERA. Ovo će se obaviti putem upitnika upućenog članovima SUZI i ostalih dostupnih informacija. Rad grupe će započeti u decembru 2018 a završiće se u 2020-oj godini. Pozivaju se članovi SUZI koji žele da se uključe u rad ove radne grupe da se jave koordinatoru dr Svetlani Brzev na mail svetlana.brzev@gmail.com.