SUZI Vesti
SUZI primljena u članstvo IAEE – ‘International Association of Earthquake Engineering’
15.07.2018

SUZI je postala članica Internacionalne Asocijacije za Zemljotresno Inženjerstvo ( International Association for Earthquake Engineering – IAEE ) kao nacionalna organizacija koja predstavlja Srbiju. Odluka je doneta glasanjem Izvršnog odbora IAEE na sastanku koji je održan u Solunu (Grčka), 18. juna 2018-e godine, na osnovu prijave koju je rukovodstvo SUZI prethodno podnelo IAEE. Izveštaji o aktivnosti nacionalnih organizacija se podnose svake 4 godine, a članstvo u IAEE je besplatno.

IAEE je neprofitna internacionalna organizacija sa sedištem u Tokiju (Japan) koja je osnovana 1962-e godine. U ovom trenutku IAEE ima 59 zemalja-članica, uključujući i Srbiju. Osnovni cilj IAEE-a je da doprinese poboljšanju seizmičke sigurnosti širom sveta. IAEE je odgovorna za izbor lokacije i organizaciju svetske konferencije za zemljotresno inženjerstvo (World Conference on Earthquake Engineering - WCEE) koja se održava svake 4 godine. Sledeća konferencija, 17-a po redu ( 17WCEE ), će se održati u Japanu 2020-e godine. Radovi objavljeni na svim prethodnim svetskim konferencijama se mogu pretražiti i besplatno preuzeti sa https://www.nicee.org/wcee/ .

IAEE sastavlja i ažurira svetsku listu propisa za seizmičko projektovanje, kao i druge publikacije. Časopis IAEE-a, Zemljotresno inženjerstvo i dinamika konstrukcija (Earthquake Engineering and Structural Dynamics URL https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10969845 ) je jedna od vodećih svetskih publikacija iz ove oblasti preko 40 godina (od 1972-e godine).