Vesti iz sveta
Kratak kurs Metode za analizu rizika i procenu rezilijentnosti
29.05.2019
SUZI Vest

Institut za konstrukcije u okviru Fakulteta za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani organizuje kratak kurs Metode za analizu rizika i procenu rezilijentnosti (Methods of risk analysis and resilience estimation) koji će se održati od 26.6.2019. do 2.7.2019. godine. Cilj kursa je da predstavi osnove analize rizika i rezilijentnosti koji se koriste za procenu očekivanog ponašanja u kontekstu projektovanja ili ojačanja konstrukcija i sistema mreža. Akcenat će biti na metodama koje uzimaju u obzir seizmički hazard, kao i hazard usled poplava i drugih nepogoda. Kurs je namenjen studentima postdiplomskih studija iz oblasti građevinarstva, istraživačima na postdoktorskom nivou, ali i ostalim stručnjacima sa univerziteta i iz prakse. Detaljne informacije o kursu se nalaze na sledećoj web strani: https://www.en.fgg.uni-lj.si/2019/05/27/summer-school-on-risk-and-resilience-estimation/